Raport z konsultacji – WM S-c, Ordonówny 3C

Informujemy o możliwości zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych zrealizowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu dotyczących opracowania projektu pt. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu.

Z dokument można zapoznać się w tym miejscu  ( po kliknięciu będzie dostępny plik pdf ): Raport z konsultacji