Tablica ogłoszeń dla WM

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorami obiektów w sprawach bieżących.

Z uwagi na stan epidemiologiczny, zalecamy nie przeprowadzanie zebrań rocznych w I kwartale 2021 r. Ostateczną decyzję będę podejmowali Członkowie Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli z Państwem spotkać się w okresie wiosenno-letnim. Jeśli nie nastąpi to na oficjalnym zebraniu w miejscu jak co roku ( szkoła, sala własna, nasze biuro ), to spotkamy się chociaż pod Państwa budynkiem, abyśmy mogli omówić wspólnie bieżące sprawy związane z eksploatacją nieruchomości i oczekiwanymi przez Państwa inwestycjami.

Z poważaniem

Dyrektor Spółki

Wojciech Olszewski

Nr alarmowe do pogotowia awaryjnego 

Przypominamy, że nr telefonów ( nr alarmowe ) do pogotowia awaryjnego znajdują się w każdym z budynków na klatkach schodowych.

Podajemy dla przypomnienia nr alarmowe do poszczególnych podmiotów, które obsługują Wspólnoty Mieszkaniowej. Każda ze Wspólnot ma zawartą indywidualnie umowę z podmiotem świadczącym daną usługę.

Po godzinach pracy naszej firmy, należy kontaktować się wyłącznie do pogotowia awaryjnego, które Państwa obsługuje.

Nr telefonów:

Hydromet Stanisław Grabowski:  608-412-406

Krysztad: 500-370-533

ADM ZN sp. z o.o.: 602-707-700