Wyniki konkursu ofert – 1 Maja 44

Informujemy, iż wynik postępowania dotyczącego wyboru oferty na „wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu” dostępny jest na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062197

Zapytanie ofertowe

Informujemy, iż ogłoszenie dotyczące składania ofert na wykonanie robót budowlanych na budynku WMN 1 Maja 44 w Sosnowcu zostało opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062197

 

Szczegóły zapytania także w zakładce PRZETARGI na naszej stronie internetowej:

W związku z powyższym, prosimy o złożenie oferty, zgodnie ze znajdującymi się w w/w ogłoszeniu załącznikami, na wykonanie robót budowlanych pn.:  „Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu”

 

Budżet Obywatelski

Miło nam jest poinformować, iż Urząd Miejski pozytywnie zweryfikował wspólny projekt Zarządcy oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dietla 3-5 (dawniej Dąbrowszczaków ) zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Nazwa projektu: „Remont drogi i chodnika wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Dąbrowszczaków”

Link do szczegółów projektu.

https://obywatelski.sosnowiec.pl/projekty/obszar_konsultacyjny_nr_2_pogon/13/remont_drogi_i_chodnika_wraz_z_utworzeniem_miejsc_postojowych_przy_ul_dabrowszczakow.html

Projekt przynieść może korzyści dla wszystkich mieszkańców budynków z ulicy Dietla i okolicznych zabudowań.

Pozostaje już tylko głosowanie, do którego bardzo zachęcamy, gdyż to od Państwa zależy powodzenie tego projektu !

 

GŁOSOWANIE 6-16 października 2017 r.

https://obywatelski.sosnowiec.pl

 

Biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2015 (wtorek) biuro P.W.”DOMTUR” sp. z o.o. będzie czynne do godziny 13:30, a 24 grudnia 2015 (czwartek) biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dni wolne od pracy dyżur pełni pogotowie awaryjne.