Konsultacje społeczne – WM Ordonówny 3C

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dot. konsultacji społecznych realizowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu dotyczącą opracowania projektu pt. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu.

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach społecznych wszystkich zainteresowanych.

Wystarczy wejść w link ( otworzy się plik pdf ):Konsultacje społeczne