Zebranie WM Sieleckiej 22-28, S-c

Zarządca Nieruchomości w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sieleckiej 22-28 w Sosnowcu zwołuje w dniu 24 września 2015 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 7 zebranie właścicieli lokali.

Z uwagi na istotę tematyki zebrania, prosimy wszystkich mieszkańców o obecność na zebraniu lub udzielenie pełnomocnictwa.

Zebranie WM Dąbrowszczaków 3-5, S-c

Informujemy, że  zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 3-5 odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r.
o godz. 15.30 w siedzibie Zarządcy P.W. „DOMTUR” Sp. z o.o. przy Placu Kościuszki 17 w Sosnowcu.

Prosimy o obecność Właścicieli.

Zebranie WM Staropogońska 88 ABC, S-c

Informujemy, że  zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Staropogońskiej 88 ABC odbędzie się w dniu 09 lipca 2015 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Zarządcy P.W. „DOMTUR” Sp. z o.o. przy Placu Kościuszki 17 w Sosnowcu.

Prosimy o obecność Właścicieli.

Zebranie – WM Dąbrowszczaków 3-5, S-c

Informujemy, że Zarządca w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 3-5 w Sosnowcu, zwołuje w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 15:30w siedzibie Zarządcy tj. P.W. „DOMTUR” Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 17 w Sosnowcu zebranie.

Prosimy o obecność Właścicieli.