Przetargi

W tym miejscu znajdą się informacje dla potencjalnych oferentów i wykonawców prac wykonywanych na zlecenie obsługiwanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy i realizacji inwestycji dla naszych Klientów.

 

Informujemy, iż wynik postępowania dotyczącego wyboru oferty na „wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu” dostępny jest na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062197

 

Data ogłoszenia 17.10.2017 r.

Informujemy, iż ogłoszenie dotyczące składania ofert na wykonanie robót budowlanych na budynku WMN 1 Maja 44 w Sosnowcu zostało opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062197

W związku z powyższym, prosimy o złożenie oferty, zgodnie ze znajdującymi się w w/w ogłoszeniu załącznikami, na wykonanie robót budowlanych pn.:  „Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu”

Ofertę prosimy składać w siedzibie administratora Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domtur” sp. z o.o., Plac Kościuszki 17, 41-200 Sosnowiec (sekretariat). Godziny pracy biura: od 08:00 do 16:00 w dni robocze.

Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 02.11.2017 r. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej w następujący sposób:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domtur” sp. z o.o.
Plac Kościuszki 17, 41-200 Sosnowiec”Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu.”Nie otwierać przed dniem: 03.11.2017 r. godz.: 09:00Nazwa i adres Wykonawcy:
tel./fax.:

Istnieje możliwość otrzymania załączników w wersji edytowalnej oraz przedmiar robót w plikach o rozszerzeniu .ATH.

13.09.2017:

WM S-c, Sielecka 19-33

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie izolacji fundamentów w części budynku przy ul. Sieleckiej 19-33 w Sosnowcu zgodnie z przedmiarem robót dostępnym drogą elektroniczną lub nas w siedzibie Spółki.

Proszę również o określenie w ofercie możliwego terminu wykonania prac. Wspólnota posiada podjęte wszystkie stosowne uchwały i jest gotowa do wykonania zadania w 2017 roku.

 

Proszę o przedstawienie oferty w formie pisemnej lub mailowej w terminie do dnia 20 września 2017 r.

Więcej informacji pod nr tel. (32) 294-09-70 ( Aleksandra Garnowska) i adresem e-mail: biuro@domtur.eu

 

WM S-c, Dietla 11,13,15 ( dawniej ul. Dąbrowszczaków )

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu kominów dla budynku przy ul. Dietla 11,13,15 w Sosnowcu – zakres prac: zbicie tynków i ich odtworzenie.

Proszę również o określenie w ofercie możliwego terminu wykonania prac. Wspólnota jest gotowa do wykonania zadania w 2017 roku.

 

Proszę o przedstawienie oferty w formie pisemnej lub mailowej w terminie do dnia 30 września 2017 r.

Więcej informacji pod nr tel. (32) 294-09-70 ( Dariusz Nowak) i adresem e-mail: biuro@domtur.eu

 

Informujemy o planowanych remontach klatek schodowych w zarządzanych przez Nas zasobach – dot. nieruchomości w Sosnowcu przy ul. Litewska 29-35.

Termin wykonania zadania – zima 2017/18. Więcej informacji pod nr tel. (32) 294-09-70 ( Arkadiusz Polanin)  i adresem e-mail: biuro@domtur.eu

 

Dokumenty do pobrania Test