Przystąpienie do organizacji KIGN

W dniu 2 marca 2015 r. przystąpiliśmy do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zrzeszającej podmioty zarządzające nieruchomościami.

Przystąpienie do organizacji jest owocem profesjonalnej obsługi zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych.

KIGN-logo-standardowe-pion-czarneJPG

www.king.pl