Wyniki konkursu ofert – 1 Maja 44

Informujemy, iż wynik postępowania dotyczącego wyboru oferty na „wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu” dostępny jest na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062197

Zapytanie ofertowe

Informujemy, iż ogłoszenie dotyczące składania ofert na wykonanie robót budowlanych na budynku WMN 1 Maja 44 w Sosnowcu zostało opublikowane na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062197

 

Szczegóły zapytania także w zakładce PRZETARGI na naszej stronie internetowej:

www.domtur.eu/?page_id=54

W związku z powyższym, prosimy o złożenie oferty, zgodnie ze znajdującymi się w w/w ogłoszeniu załącznikami, na wykonanie robót budowlanych pn.:  „Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja), ocieplenie stropodachu oraz remont balkonów budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 44 w Sosnowcu”

 

Budżet Obywatelski

Miło nam jest poinformować, iż Urząd Miejski pozytywnie zweryfikował wspólny projekt Zarządcy oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dietla 3-5 (dawniej Dąbrowszczaków ) zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Nazwa projektu: „Remont drogi i chodnika wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Dąbrowszczaków”

Link do szczegółów projektu.

https://obywatelski.sosnowiec.pl/projekty/obszar_konsultacyjny_nr_2_pogon/13/remont_drogi_i_chodnika_wraz_z_utworzeniem_miejsc_postojowych_przy_ul_dabrowszczakow.html

Projekt przynieść może korzyści dla wszystkich mieszkańców budynków z ulicy Dietla i okolicznych zabudowań.

Pozostaje już tylko głosowanie, do którego bardzo zachęcamy, gdyż to od Państwa zależy powodzenie tego projektu !

 

GŁOSOWANIE 6-16 października 2017 r.

https://obywatelski.sosnowiec.pl

 

Biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2015 (wtorek) biuro P.W.”DOMTUR” sp. z o.o. będzie czynne do godziny 13:30, a 24 grudnia 2015 (czwartek) biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dni wolne od pracy dyżur pełni pogotowie awaryjne.

Zebranie WM Sieleckiej 22-28, S-c

Zarządca Nieruchomości w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sieleckiej 22-28 w Sosnowcu zwołuje w dniu 24 września 2015 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 7 zebranie właścicieli lokali.

Z uwagi na istotę tematyki zebrania, prosimy wszystkich mieszkańców o obecność na zebraniu lub udzielenie pełnomocnictwa.

Zebranie WM Dąbrowszczaków 3-5, S-c

Informujemy, że  zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 3-5 odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r.
o godz. 15.30 w siedzibie Zarządcy P.W. „DOMTUR” Sp. z o.o. przy Placu Kościuszki 17 w Sosnowcu.

Prosimy o obecność Właścicieli.

Zebranie WM Staropogońska 88 ABC, S-c

Informujemy, że  zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Staropogońskiej 88 ABC odbędzie się w dniu 09 lipca 2015 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Zarządcy P.W. „DOMTUR” Sp. z o.o. przy Placu Kościuszki 17 w Sosnowcu.

Prosimy o obecność Właścicieli.

Zebranie – WM Dąbrowszczaków 3-5, S-c

Informujemy, że Zarządca w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 3-5 w Sosnowcu, zwołuje w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 15:30w siedzibie Zarządcy tj. P.W. „DOMTUR” Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 17 w Sosnowcu zebranie.

Prosimy o obecność Właścicieli.